درب اتوماتیک زاویه ای برای فروشگاه ها و مکان هایی که بازشوی آن ها  در یکی از اضلاع  آن باشد و یا در ورودی های معمولی برای داشتن تنوع در فرم ورودی و زیبایی خاص در معماری بنا ، طراحی گردیده است.حرکت این درب ها نیز به روش خطی می باشد ولی با این تفاوت که لنگه درب ها باهم یک زاویه ای را تشکیل می دهند که این زاویه می تواند از ۹۰ درجه الی ۱۷۵ درجه متغیر باشد.برای پیشگیری از برخورد درب ها با عابرین به علت زاویه دار بودن درب ها  امکان نصب سنسورهای ایمنی خطی وجود ندارد و از سنسورهای مایکروویو خاص استفاده می گردد که هم عمل تشخیص حرکت افراد را به انجام می دهد و هم مانع برخورد درب ها با افراد می گردند.مدار کنترل این درب ها نیز مانند مدل های پیشین کاملاً توسط کاربر و نصب کننده قابل برنامه ریزی و کنترل می باشد و همچنین امکان نصب تسط شیشه های ۱۰ میلی متر و دوجداره امکان پذیر است.

درب اتوماتیک زاویه ایی

درب اتوماتیک زاویه ایی

درب اتوماتیک زاویه ایی