این نوع از درب اتوماتیک کاربرد عملی بسیار زیادی دارد و به حالت بسیار امنی بسته می شود. نصب درب اتوماتیک لولایی توکار بسیار راحت است.
درب های دستی موجود بدون هیچ مشکلی و به سرعت قابلیت اتوماتیک شدن را دارند. اتوماتیک شدن درب های دستی، باعث افزایش رفاه و آسایش شده و برای افراد ناتوان حرکتی دسترسی آسان را فراهم می سازند.

درب اتوماتیک لولایی توکار

درایوهای نامرئی:

هنگامی که از درایوهای نامرئی استفاده می شوند، تمامی سیستم اتوماسیون درب، روی زمین و یا سقف پنهان خواهد شد. محل اتصال و درایو روی درب قابل رویت نیست و همانند یک درب نرمال لولایی دیده می شود. این راهکارهای نامرئی کردن اتوماسیون درب، به زیبایی آن می افزاید و در هر مکانی مناسب است.

موارد قابل استفاده از درب اتوماتیک لولایی توکار:

• درب های ضد دود و ضد حریق
• در های ضد صوت
• درب های ضد اشعه و پرتو
• درب های هوا بند

محل نصب درب اتوماتیک لولایی توکار یکطرفه:

• روی سقف
• روی زمین
• روی سقف زیرزمین